EZCheckedIn - ONLINE REVIEWS

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ MIỄN PHÍ 30 NGÀY

Được hủy bất cứ lúc nào.

Tại sao bạn nên quan tâm đến đánh giá trực tuyến và danh tiếng của bạn? Đơn giản vì hơn 87% khách hàng mới đã kiểm tra đánh giá trực tuyến trước khi họ đến cửa hàng. Nếu bạn muốn biết cách chúng tôi có thể cải thiện các bài đánh giá trực tuyến của bạn (Google, Facebook, Yelp) cả về số lượng và chất lượng, vui lòng xem video bên dưới.