Hỗ trợ qua Zoom


1. Click vào link này và dùng password 1234567 để tham gia Zoom.

2. Để chia sẻ màn hình



3. Để dừng chia sẻ



4. Chia sẻ màn hình trên laptop và desktop



5. Chia sẻ màn hình trên tablet và iPad



Chú ý: Bạn có thể được đòi hỏi Download phần mềm Zoom cho lần đầu tiên sử dụng. Hãy download!cZoom là phần mềm Miễn Phí.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Tùy thuộc vào thiết bị và loại trình duyệt web và phiên bản bạn đã sử dụng, những gì bạn thấy trên thiết bị của mình có thể hơi khác so với những gì được cung cấp tại đây.