CHI PHÍ VÔ CÙNG HẤP DẪN KHI CHỌN EZCHECKEDIN

Chi phí

Chúng tôi lấy chi phí rất đơn giản và dễ hiểu. Không có chi phí ẩn và không có mánh lới quảng cáo bán hàng! Thay vì tính phí hàng trăm dollars như những công ty khác cho việc mở tài khoản thì chúng tôi chỉ tính $1 dollar. Nếu quý vị quyết định cancel / hủy bỏ thì hệ thống sẽ không tính thêm 1 xu nào và không cần hỏi lý do. Sau 30 ngày dùng thử, nếu quý vị quyết định tiếp tục sử dụng EZCheckedIn, thì chúng tôi sẽ tính lệ phí tùy theo gói dịch vụ mà quý vị chọn.

10% Off Annually.  😍
START-UP
$59.95/MO $ 39 .00 /MO
chi tiết >>
ESSENTIAL
$ 79 .95 /MO
chi tiết >>
ENTERPRISE
$ 99 .85 /MO
chi tiết >>
PROFESSIONAL
$ 119 .80 /MO
chi tiết >>
START-UP
479.40/year $ 431 .46 /year Tiết kiệm $47.94 mỗi năm
chi tiết >>
ESSENTIAL
$959.40/year $ 863 .46 /Year Tiết kiệm $95.94 mỗi năm
chi tiết >>
ENTERPRISE
1,198.20/year $ 1078 .38 /Year Tiết kiệm hơn $119.82 mỗi năm
chi tiết >>
PROFESSIONAL
$1,437.60/year $ 1293 .84 /Year Tiết kiệm hơn $143.76 mỗi năm
chi tiết >>
START-UP
$ 479 .40 /yEAR Free Hardware
chi tiết >>
ESSENTIAL
$ 959 .40 /Year Free Hardware
chi tiết >>
ENTERPRISE
$ 1,198 .20 /Year Free Hardware
chi tiết >>
PROFESSIONAL
$ 1,437 .60 /Year Free Hardware
chi tiết >>