CHI PHÍ VÔ CÙNG HẤP DẪN KHI CHỌN EZCHECKEDIN

Chi phí

Chúng tôi lấy chi phí rất đơn giản và dễ hiểu. Không có chi phí ẩn và không có mánh lới quảng cáo bán hàng! Thay vì tính phí hàng trăm dollars như những công ty khác cho việc mở tài khoản thì chúng tôi chỉ tính $1 dollar. Nếu quý vị quyết định cancel / hủy bỏ thì hệ thống sẽ không tính thêm 1 xu nào và không cần hỏi lý do. Sau 30 ngày dùng thử, nếu quý vị quyết định tiếp tục sử dụng EZCheckedIn, thì chúng tôi sẽ tính lệ phí tùy theo gói dịch vụ mà quý vị chọn.

10% Off Annually.  😍
EZCHECKEDIN SYSTEM
$59.95/MO $ 39 .00 /MO
chi tiết >>
FULL CHECK-IN
+ $19
chi tiết >>
ONLINE BOOKING
+ $19
chi tiết >>
POINT OF SALES
+ $19
chi tiết >>
POINT OF SALES PLUS
+ $19
chi tiết >>
EZCHECKEDIN SYSTEM
$719.4/Y $ 421 .2 /Y You save more $46.8 a year
chi tiết >>
FULL CHECK-IN
$696/Y $ 626 .4 /Y You save more $69.6 a year
chi tiết >>
ONLINE BOOKING
$924/Y $ 831 .6 /Y You save more $92.4 a year
chi tiết >>
POINT OF SALES
$1152/Y $ 1036 .8 /Y You save more $115.2 a year
chi tiết >>
POINT OF SALES PLUS
$1380/Y $ 1242 .0 /Y You save more $138 a year
chi tiết >>
EZCHECKEDIN SYSTEM
$ 468 /Y Free Hardware
chi tiết >>
FULL CHECK-IN
$ 696 /Y Free Hardware
chi tiết >>
ONLINE BOOKING
$ 924 /Y Free Hardware
chi tiết >>
POINT OF SALES
$ 1152 /Y Free Hardware
chi tiết >>
POINT OF SALES PLUS
$ 1380 /Y Free Hardware
chi tiết >>